ცენტრალური ოფისი

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 84, 0162 თბილისი. ტელ:+ (995 32) 2 25 84 84;
ლ.ფოსტა: pr@expertiza.gov.ge; info@expertiza.gov.ge

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ნოდარ ბოხუას ქუჩა.23, 0131 თბილისი

სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ნოდარ ბოხუას ქუჩა 25, 0131 თბილისი

სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის განროფილება

წმინდა ნინოს ქუჩა 3, 3701 რუსთავი

სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის შიდა ქართლის განროფილება

სოფ.კარალეთი 56, 1400 გორი

სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის განყოფილება

შ.რუსთაველის ქუჩა 105, 0800 ახალციხე

სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის კახეთის განყოფილება

წმ.ნინოს ქუჩა 17, 1500 გურჯაანი

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

აღმაშენებლის ქუჩა (ყოფ.დიდგორის ქუჩა) 40, 0113 თბილისი

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 2ა, 4600 ქუთაისი

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

პ.მელიქიშვილის ქუჩა 102, 6000 ბათუმი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 84, 0162 თბილისი. ტელ:+ (995 32) 2 25 84 84 (1105);
ელ.ფოსტა: pr@expertiza.gov.ge; info@expertiza.gov.ge