სპეციალობით სამართალმცოდნე, დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სამსახურეობრივი კარიერა დაიწყო 2005 წლიდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის, ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს გამომძიებლად.

2006 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალ საგამოძიებო დეპარტამენტებში, სადაც დასაქმებული იყო სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის 2009 წლიდან შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვები პუნქტის „გუგუთის“ უფროსად, 2010-2011 წლებში ფოთის რეგიონული ცენტრის სახელმწიფო კონტროლისა და ინფორმაციის დამუშავების სამმართველოს უფროსად, 2011-2013 წლებში გახდა სსიპ.შემოსავლების სამსახურის, საბაჟო დეპარტამენტის, საბაჟო გამშვები პუნქტის „ფოთისა და ყულევის პორტების და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის უფროსი, ხოლო შემდგომ საბაჟო გამშვები პუნქტის „სარფის“ უფროსი.

2013-2015 წლებში ეკავა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიეობო სამსახურის, საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის მოადგილის პოზიცია. 2015 წლიდან გახლდათ სსიპ. შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, 2018- წლიდან 2021 წლამდე სსიპ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი, ხოლო 2021 წლის მარტიდან სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსი.