სამმართველოს უფროსი 
ეკა ჭუმბურიძე 
Email: echumburidze@expertiza.gov.ge