დეპარტამენტის უფროსი
ბელა გაბიტაშვილი
Email: international.qualitydep@expertiza.gov.ge

საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი
ანა ივანიშვილი
Email: aivanishvili@expertiza.gov.ge