დეპარტამენტის უფროსი
ლევან ლეჟავა
Emal: llezhava@expertiza.gov.ge

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 
ირაკლი ყუფარაძე
Email: ikupharadze@expertiza.gov.ge

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 
ავთანდილ კილაძე
Email: akiladze@expertiza.gov.ge

ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილების უფროსი
თენგიზ ჭაჭუა
Email: tchachua@expertiza.gov.ge

სამედიცინო და ჰისტოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილება