ცენტრის უფროსი 
ბადრი ლეფსაია
Email: blepsaia@expertiza.gov.ge

ცენტრის უფროსის მოადგილე, სამშენებლო მექანიკის და ნაგებობათა სეისმომედეგობის სამმართველოს უფროსი
ზაზა ყიფიანი
Email: zkipiani@expertiza.gov.ge

ცენტრის უფროსის მოადგილე , საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი
კახაბერ კახელი
Email: kkakheli@expertiza.gov.ge

ცენტრის უფროსის მოადგილე, მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი 
ზვიად ქურდაძე
Email: zkudadze@expertiza.gov.ge