დეპარტამენტის უფროსი 
ნიკო ვაჩნაძე
Email: nvachnadze@expertiza.gov.ge

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 
ალექსანდრე აბელიანი
Email: aabeliani@expertiza.gov.ge

ფინანსური ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი
შოთა ივანაშვილი
Email: sivanashvili@expertiza.gov.ge