დეპარტამენტის უფროსი
გიორგი მუმლაძე 
Email: gmumladze@expertiza.gov.ge

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 
გიორგი კაკაურიძე
Email: gkakauridze@expertiza.gov.ge

დაგეგმვის და შესყიდვების სამმართველოს უფროსი
გიორგი მაღლაკელიძე
Email: gmaglakelidze@expertiza.gov.ge

ლოჯისტიკის სამმართველოს უფროსი
პაპუნა აბულაძე
Email: pabuladze@expertiza.gov.ge

ფინანსური აღრიცხვის სამმართველო