დეპარტამენტის უფროსი 
როლანდ მახმუდოვი
Email: rmakhmudovi@expertiza.gov.ge

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
გიორგი ბარნაველი
Email: gbarnaveli@expertiza.gov.ge

კომპიუტერული ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი
გიორგი შარაბიძე
Email: gsharabidze@expertiza.gov.ge