სამმართველოს უფროსი 
ხათუნა ბერიძე
Email: khberidze@expertiza.gov.ge