სამმართველოს უფროსი 
იმედა გუგუშვილი
Email: igugushvili@expertiza.gov.ge

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 
სოფიო ჩიხრაძე
Email: schikhradze@expertiza.gov.ge